TIN TỨC Y TẾ

Bộ Y tế ra khuyến cáo người dân
[ Cập nhật vào ngày (31/01/2020) ]


Khuyến cáo với những người đến Trung Quốc

 

Khuyến cáo với những người đến Trung Quốc

http://soytecantho.vn/ Theo Nguồn: Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế

  In bài viếttin nổi bật


Tìm kiếm tin tức

Đơn vị trực thuộc