Hoạt động khoa học

Ngày 8/5/2019, bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng phương pháp phế thân ký trong lâm sàng” cho đối tượng là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong bệnh viện.
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Khánh thành bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ