Hiển thị tin chuyên mục

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu căn tin kinh doanh dịch vụ ăn uống và mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ

Ngày 9/1/2018, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2019. BS.CKII Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ chỉ đạo hội nghị.


Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31 tháng 07 năm 2017 Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Mục tiêu Y tế số giai đoạn 2016 – 2020. Ban điều hành dự án PC BPTNMT & HPQ bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện kế hoạch triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bệnh viện lao và bệnh phổi Cần Thơ. Hoạt động Nhằm tằng cường công tác dự phòng, quản lý BPTNMT &HPQ năm 2018 tại các địa phương tham gia dự án.

TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ 2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94% 3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 275 (Có hệ số: 297) 4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.49