Tin tiêu điểm

Nhằm chia sẻ nguồn lực xét nghiệm và góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Thành Phố Cần Thơ đã được Viện Pasteur Chứng nhận đủ năng lực triển khai xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ ...
Mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư văn phòng, vật tư y tế trang phục bảo hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ
Tin tức
Thông tin y học
Nghiên cứu – Đào tạo
Hoạt động xã hội

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • bệnh viện
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy
  • Diển tập phòng cháy chữa cháy

Hiển thị tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Video

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı