Ban giám đốc


BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

GIÁM ĐỐC

 

 

-     Họ và tên: BSCKII HỨA TRUNG TIẾP

-     Năm sinh: 04/11/1967

-     Điện thoại liên lạc: 0983.779 909  


 

User Online

Số người online: 171
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi