KT - ĐG chất lượng bệnh viện


CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 , ĐẠT MỨC 3.45/5 ĐIỂM

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ, TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%,TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 251 (Có hệ số: 271),ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.1
Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Run 3 free games unblocked Yatak Odası Takımı