KT - ĐG chất lượng bệnh viện


CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 , ĐẠT MỨC 3.45/5 ĐIỂM
User Online

Số người online: 422
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi