Thông báo

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu căn tin kinh doanh dịch vụ ăn uống và mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ


Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 thuộc các ngành nghề như sau

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ thực hiện theo công văn số 772/SYT-TCCB về việc triển khai thực hiện Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 về việc phê duyệt chỉ tiêu, danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2017 - 2018.
tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Khánh thành bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ