Chỉ đạo tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 44/BVLBP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thở về Kế hoạch hoạt động Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ năm 2018. Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi Cần Thơ mở lớp tập huấn cho cán bộ CTCL QG tuyến quận, huyện.
User Online

Số người online: 172
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi