Hội nghị - Hội thảo

Giao ban CTCL Khu vực Tây Nam Bộ lần thứ 1 năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (29/11/2017) ]

Được sự đồng ý của Chủ nhiệm Chương trình chống lao Quốc Gia về việc Tổ chức giao ban CTCL Khu vực Tây Nam Bộ lần thứ 1. Ngày 28/04/2017 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Tổ chức Hội nghị Giao ban Chương trình chống lao của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ


Thực hiện công văn số 1014/SYT-NVY ngày 13 tháng 04 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ Ngày 28/04/2017 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ Tổ chức Hội nghị Giao ban Chương trình chống lao của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ.Để thực hiện tốt Đề án can thiệp tích cực hoạt động phòng chống lao Khu vực Miền Tây Nam Bộ giai đoạn 2017 - 2020. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ giao ban CTCL cùng với các tỉnh, thành thuộc Khu vực Tây Nam Bộ lần thứ 1 tại Thành phố Cần Thơ
BS. Lê Hồng Thúy

  In bài viếtUser Online

Số người online: 169
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi