TIN TỨC BỆNH VIỆN


Chụp X-Quang bằng xe X-Quang kỹ thuật số lưu động.Từ ngày 21-9 đến 7-10-2020, Bệnh viện (BV) Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ phối hợp y tế địa phương tổ chức khám sàng lọc, phát hiện bệnh lao, lao tiềm ẩn cho gần 1.600 người dân. Đây là hoạt động nhằm chủ động phát hiện bệnh lao, đồng thời phát hiện lao tiềm ẩn trong cộng đồng.
Hiển thị tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc