Hội nghị - Hội thảo

BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG LAO VÀ SƠ KẾT 9 THÁNG HOẠT ĐỘNG LAO KHÁNG THUỐC KHU VỰC TÂY NAM BỘ TẠI BẾN TRE
[ Cập nhật vào ngày (07/11/2018) ]

Ngày 26/10/2018, được sự đồng ý của Chương trình chống Lao Quốc gia, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi (BVLBP) Cần Thơ tiến hành tổ chức Hội nghị giao ban Chương trình chống lao khu vực Tây Nam Bộ - lần thứ 2 năm 2018 và Sơ kết 9 tháng hoạt động lao kháng thuốc. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động Chương trình chống lao (CTCL) 9 tháng đầu năm 2018 và thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp thích hợp cho việc triển khai các hoạt động của CTCL trong giai đoạn tiếp theo.


Hội nghị có sự góp mặt của lãnh đạo CTCLQG, lãnh đạo Sở y tế Bến Tre, Văn phòng đại diện CTCLQG tại khu vực TNB, cùng với các quý lãnh đạo, cán bộ chỉ đạo tuyến, bác sĩ điều trị lao kháng thuốc và cán bộ phụ trách xét nghiệm CTCL của 13 tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tổng kết CTCL 9 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng đại diện CTCL khu vực Tây Nam Bộ, Báo cáo hoạt động lao kháng thuốc 9 tháng đầu năm 2018 của nhóm Lao Kháng thuốc-CTCLQG, báo cáo công tác xét nghiệm CTCL khu vực Tây Nam Bộ và các báo cáo tham luận của CTCL các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Kiên Giang.

Ông Phạm Thanh Bình, giám đốc BVLBP Bến Tre báo cáo tham luận

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, các đơn vị phòng chống lao tại khu vực Tây Nam Bộ cơ bản hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn theo kế hoạch từ CTCLQG. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế tài chính mới theo Thông tư 26/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020. Đa phần các đơn vị gặp khó khăn về tình hình biên chế để hoạt động CTCL.

Tham gia điều hành buổi thảo luận, BS. CKII. Trần Mạnh Hồng – Phó Trưởng ban điều hành CTCLQG – Giám đốc BVLBP Cần Thơ đưa ra các định hướng cho việc thực hiện cơ chế thống nhất đổi tên “Bệnh viện Lao và Bệnh phổi” thành “Bệnh viện Phổi” tại các tỉnh/thành phố trong khu vực; thông tin về việc đào tạo bác sĩ Chuyên khoa I Lao tại Cần Thơ, cùng các nội dung liên quan đến đào tạo cán bộ giám sát mạng lưới CTCL.