Hoạt động Đảng bộ

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII của Đảng
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2018) ]


Ngày 14/09/2018, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho tất cả Đảng viên và viên chức của bệnh viện. Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng đến dự và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết.


 

Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết.

Tại buổi học, các đại biểu được phổ biến những tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã quyết định ban hành những nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Quang cảnh lớp học

Sau buổi học, toàn Đảng viên, viên chức bệnh viện nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị Quyết, đồng thời nghiên cứu vận dụng thực hiện trong từng chi bộ, khoa, phòng và lĩnh vực công tác, tham mưu cho lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện cụ thể vào chương trình, kế hoạch hàng năm, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất, ý chí hành động trong toàn Đảng bộ bệnh viện.
HỒNG THĂNG

  In bài viếtUser Online

Số người online: 71
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi