Hoạt động Đoàn thanh niên

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024
[ Cập nhật vào ngày (13/07/2022) ]

Ngày 30/3/2022, Đoàn thanh niên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội chi đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.


ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

           Ngày 30/3/2022, Đoàn thanh niên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội chi đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 - 2022 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024.