Chỉ đạo tuyến

Lớp tập huấn Chương trình Chống lao Quốc gia cho tuyến quận, huyện.
[ Cập nhật vào ngày (11/12/2018) ]

Thực hiện Kế hoạch số 44/BVLBP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thở về Kế hoạch hoạt động Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ năm 2018. Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi Cần Thơ mở lớp tập huấn cho cán bộ CTCL QG tuyến quận, huyện.


Với mục tiêu nhằm đẩy lùi, tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030, rất cần sự vào cuộc tích cực của ngành Y tế và các cơ quan liên quan, đặc biệt là công tác tuyên truyền, sự phối hợp của các cơ sở y tế công và tư từ tuyến Thành phố đến tuyến xã phường trong hoạt động phòng, chống bệnh lao tránh lây lan trong cộng đồng. Đây là một những buổi tập huấn định kỳ của cán bộ tuyến Thành phố cho tuyến quận, huyện nhằm ôn lại những kiến thức về phòng chống lao.

Thực hiện Kế hoạch số 44/BVLBP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thở về Kế hoạch hoạt động Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ năm 2018. Bệnh viện Lao & Bệnh Phổi Cần Thơ mở lớp tập huấn cho cán bộ CTCL QG tuyến quận, huyện.

Các nội dung CTCL QG được thực hiện theo Quyết định số 3126/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ Trưởng Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.

Sau tập huấn cán bộ quản lý lao tuyến phường – xã sẽ được triển khai từ tuyến trên về các tiêu chí phát hiện phòng chống bệnh lao: Phát hiện người nghi lao chuyển đến Tổ lao quận, huyện để phát hiện, chẩn đoán bệnh lao; Quản lý điều trị người bệnh lao (Lao, lao kháng thuốc, lao/HIV); Thực hiện sổ sách báo cáo trong CTCL QG;  Thực hiện tốt phòng chống lây nhiễm; Thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ về bệnh lao, lao kháng thuốc, lao/HIV cho người bệnh và cộng đồng.

 




Tổ Tin Học

  In bài viết



User Online

Số người online: 304
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi