QUẢN LÝ chất lượng bệnh viện

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2023) ]

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 , ĐẠT MỨC 3.45/5 ĐIỂM

TỔ TIN HỌC

  In bài viếtUser Online

Số người online: 283
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi