KT - ĐG chất lượng bệnh viện

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẠT 3.19/5 ĐIỂM VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017
[ Cập nhật vào ngày (12/12/2018) ]

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 78/83 TIÊU CHÍ, TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 94%,TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 251 (Có hệ số: 271),ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.1

Tổ QLCLBV

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc