KT - ĐG chất lượng bệnh viện


CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 , ĐẠT MỨC 3.45/5 ĐIỂM
Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc