KT - ĐG chất lượng bệnh viện

KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (21/11/2019) ]

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018 , ĐẠT MỨC 3.45/5 ĐIỂM

TỔ TIN HỌC

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc