Thông báo

Bản công bố bỗ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
[ Cập nhật vào ngày (25/12/2023) ]