Thông báo

Đấu thầu thuê căn tin - mặt bằng giữ xe
[ Cập nhật vào ngày (14/02/2019) ]

Thông báo về việc tổ chức đấu thầu căn tin kinh doanh dịch vụ ăn uống và mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ


P.TCHC

  In bài viếttin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

Khánh thành bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ