Thông báo

Mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư văn phòng, vật tư y tế trang phục bảo hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (25/08/2021) ]

Mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu, mua sắm trang thiết bị, hóa chất, vật tư văn phòng, vật tư y tế trang phục bảo hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ