Thông báo

THÔNG BÁO MỜI THẦU
[ Cập nhật vào ngày (21/02/2022) ]

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ tổ chức đấu thầu thuốc theo Luật Đấu thầu và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Qui định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập, gói thầu thuốc generic ( nhóm 1,2,3,4,5)

Phòng TCHC

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc