Thông báo

Tuyển dụng viên chức năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (25/07/2022) ]

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Phòng TCHC

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc