Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (01/10/2018) ]

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 thuộc các ngành nghề như sau


Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị BV Lao và Bệnh Phổi TPCT

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc