Thông báo

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
[ Cập nhật vào ngày (18/12/2018) ]


Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị BV Lao và Bệnh Phổi TPCT

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc