Nghiên cứu khoa học

KẾ HOẠCH Các đề tài NCKH ứng dụng cho công tác khám, chữa bệnh Năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (04/12/2020) ]

Nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho bệnh viện rút ra những nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật, nghiên cứu ứng dụng triển khai các kỹ thuật chẩn đoán – điều trị mới. Ngoài ra các nghiên cứu về quản lý bệnh viện, kinh tế y tế, hệ thống tổ chức và công tác điều dưỡng cũng rất quan trọng.


Nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho bệnh viện rút ra những nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật, nghiên cứu ứng dụng triển khai các kỹ thuật chẩn đoán – điều trị mới. Ngoài ra các nghiên cứu về quản lý bệnh viện, kinh tế y tế, hệ thống tổ chức và công tác điều dưỡng cũng rất quan trọng.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ ứng dụng các kết quả từ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở vào công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh như sau:

I. Tên các đề tài ứng dụng

          1. Tình hình lao phổi AFB (+) mới trên người cao tuổi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

          2. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân tràn dịch màng phổi nhập viện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

          3. Tình hình viêm phổi ở bệnh nhân di chứng lao phổi điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

          4. Khảo sát tình hình đào tạo liên tục tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

          5. Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú về xây dựng cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018.

 

          6. Khảo sát kiến thức, thực hành của nhân viên y tế trong phân loại chất thải rắn y tế tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

          7. Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới sau 02 tháng điều trị tại thành phố Cần Thơ năm 2019.

          8. Khảo sát tình hình thông tin thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

          9. Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2017.

10. Tình hình ghi chép hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018.

II. Thời gian

- Từ tháng 03 – tháng 09 năm 2020

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH ỨNG DỤNG

STT

TÊN ĐỀ TÀI

ỨNG DỤNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Tình hình lao phổi AFB (+) mới trên người cao tuổi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

Định hướng chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời mang lại sức khỏe cho người bệnh và giảm thiểu nguồn lây cho cộng đồng

Tháng 3 – 09/2020

P.Khám

 

2

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân tràn dịch màng phổi nhập viện tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

Định hướng chẩn đoán trong công tác điều trị chính xác và nhanh chóng hơn để xử trí tốt hơn

Tháng 3 – 09/2020

K.Tạp 1

 

3

Tình hình viêm phổi ở bệnh nhân di chứng lao phổi điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

Xác định tỷ lệ các tác nhân vi sinh gây viêm phổi ở bệnh nhân có di chứng lao phổi giúp lựa chọn kháng sinh hỗ trợ chẩn đoán, điều trị kịp thời và có hiệu quả, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân di chứng lao phổi

Tháng 3 – 09/2020

K.Tạp 1

 

 

 

4

Khảo sát tình hình đào tạo liên tục tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

- Đánh giá uy tín chất lượng phục vụ của bệnh viện và là thước đo phản ánh kết quả đầu ra của cơ sở y tế.

- Góp phần nâng cao chất lượng nhân lực y tế, có chứng cứ để lãnh đạo có kế hoạch cụ thể trong việc đào tạo liên tục cho CCVC.

Tháng 3 – 09/2020

P.HCTC - HCQT

 

5

Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú về xây dựng cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018

Tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế tại bệnh viện hoặc tổ chức các cuộc thi kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng giải quyết tình huống.

Tháng 3 – 09/2020

P.HCTC - HCQT

 

6

Khảo sát kiến thức, thực hành của nhân viên y tế trong phân loại chất thải rắn y tế tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

- Quản lý chất thải y tế theo quyết định 43/QĐ-BYT về phân định, phân loại chất thải y tế, thu gom, lưu trữ, giảm thiểu, tái chế chất thải y tế nguy hại và thông thường, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.

- Tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hoạt động phân loại và thu gom rác thải y tế.

Tháng 3 – 09/2020

K.KSNK

 

7

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi AFB (+) mới sau 02 tháng điều trị tại thành phố Cần Thơ năm 2019

Chẩn đoán, quản lý điều trị và kiểm soát bệnh lao hiệu quả hơn, giảm được nguồn lây cộng đồng.

Tháng 3 – 09/2020

P.KHTH

 

8

Khảo sát tình hình thông tin thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

Cải thiện hình thức, phân phối thông tin thuốc một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đến cán bộ y tế.

Tháng 3 – 09/2020

Khoa Dược

 

9

Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2017

- Phân tích sử dụng danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện giúp quản lý việc cung ứng , sử dụng thuốc hiệu quả hơn, tránh lạm dụng thuốc.

- Hỗ trợ HĐT&ĐT phân tích đánh giá sử dụng thuốc ABC/VEN góp phần cải tiến chất lượng xây dựng danh mục thuốc hàng năm.

Tháng 3 – 09/2020

Khoa Dược

 

10

Tình hình ghi chép hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018

- Đối với điều dưỡng phụ trách buồng bệnh kiểm tra kỹ trước khi bàn giao, hoặc nhận HSBA.

- Tổ chức tập huấn tỏng mã hóa ICD 10, cập nhật các phiên bản mới nhất của bảng phân loại quốc tế về bệnh tật; hạn chế sai sót trong mã hóa bệnh lý.

Tháng 3 – 09/2020

P.KHTH và P.Điều Dưỡng

 

 
Tổ QLCL

  In bài viếtUser Online

Số người online: 104
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi