Nghiên cứu khoa học

KẾ HOẠCH Các đề tài NCKH ứng dụng cho công tác khám, chữa bệnh Năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (15/01/2021) ] 

KẾ HOẠCH
Các đề tài NCKH ứng dụng cho công tác khám, chữa bệnh Năm 2021

 

Nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho bệnh viện rút ra những nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật, nghiên cứu ứng dụng triển khai các kỹ thuật chẩn đoán – điều trị mới. Ngoài ra các nghiên cứu về quản lý bệnh viện, kinh tế y tế, hệ thống tổ chức và công tác điều dưỡng cũng rất quan trọng.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ ứng dụng các kết quả từ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở vào công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh như sau:

I. Tên các đề tài ứng dụng

1.  Tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đồng mắc bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Cần Thơ năm 2020.

2.  Đánh giá kết quả nội soi phế quản ống mềm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2020.

3.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020.      

4.  Khảo sát tình hình đào tạo liên tục tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

5.  Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú về xây dựng cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018.

6.  Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

7.  Khảo sát kiến thức, thực hành của nhân viên y tế trong phân loại chất thải rắn y tế tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

8.  Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

9.  Khảo sát tình hình thông tin thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019.

10.  Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2017.

11.  Tình hình ghi chép hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018.

12.  Khảo sát kiến thức, thực hành rửa tay thường quy của nhân viên y tế tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020.

13.  Khảo sát tình hình hút thuốc lá và kiến thức, thái độ của nam bệnh nhân và thân nhân người bệnh về tác hại của thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020.

14.  Xây dựng công cụ hỗ trợ tự động tính toán và phân phối thuốc cho bệnh nhân lao kháng thuốc

II. Thời gian

- Từ tháng 03 – tháng 09 năm 2021

III. Đơn vị thực hiện

Đính kèm


  

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH ỨNG DỤNG

 

STT

TÊN ĐỀ TÀI

ỨNG DỤNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ
THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1

Tình hình bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đồng mắc bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Cần Thơ năm 2020

Góp phần chẩn đoán sớm cũng như hạn chế tổn thất và tiên lượng cho bệnh nhân Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có các bệnh lý tim mạch đi kèm

Tháng 3 – 09/2021

P.Khám

 

2

Đánh giá kết quả nội soi phế quản ống mềm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2020

Thống kê được các dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá được giá trị nội soi phế quản ống mềm tại BVLBPCT. Góp phần nâng cao giá trị chẩn đoán và điều trị bệnh lý hô hấp, nâng cao chất lượng bệnh viện, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong khu vực

Tháng 3 – 09/2021

K.Tạp 1

 

3

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

Việc đánh giá kết quả điều trị và tìm được mối liên quan ở các yếu tố liên quan bệnh nhân COPD sẽ giúp việc quản lý và kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tốt hơn, hướng tới việc chẩn đoán bệnh sớm, kiểm soát bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống người bệnh

Tháng 3 – 09/2021

K.Tạp 1

 

 

 

4

Khảo sát tình hình đào tạo liên tục tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

- Đánh giá uy tín chất lượng phục vụ của bệnh viện và là thước đo phản ánh kết quả đầu ra của cơ sở y tế.

- Góp phần nâng cao chất lượng nhân lực y tế, có chứng cứ để lãnh đạo có kế hoạch cụ thể trong việc đào tạo liên tục cho CCVC.

Tháng 3 – 09/2021

P.HCTC - HCQT

 

5

Khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú về xây dựng cơ sở Xanh – Sạch – Đẹp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018

Tập huấn về kỹ năng giao tiếp cho nhân viên y tế tại bệnh viện hoặc tổ chức các cuộc thi kỹ năng giao tiếp đặc biệt là kỹ năng giải quyết tình huống.

Tháng 3 – 09/2021

P.HCTC - HCQT

 

6

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

Giúp xác định những khía cạnh nhân viên y tế chưa hài lòng để định hướng can thiệp và cải thiện điều kiện làm việc, vệ sinh lao động. Đồng thời phục vụ công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm

Tháng 3 – 09/2021

P.HCTC - HCQT

 

7

Khảo sát kiến thức, thực hành của nhân viên y tế trong phân loại chất thải rắn y tế tại các khoa lâm sàng và cận lâm sàng của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

- Quản lý chất thải y tế theo quyết định 43/QĐ-BYT về phân định, phân loại chất thải y tế, thu gom, lưu trữ, giảm thiểu, tái chế chất thải y tế nguy hại và thông thường, vận chuyển và xử lý chất thải y tế.

- Tổ chức triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hoạt động phân loại và thu gom rác thải y tế.

Tháng 3 – 09/2021

K.KSNK

 

8

Khảo sát tương tác thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

Góp phần tăng cường hoạt động dược lâm sàng, trong đó có giám sát tương tác thuốc góp phần trong việc bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trên bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Đồng thời xây dựng được danh mục các tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng tại bệnh viện và hướng dẫn quản lý sử dụng thuốc này một cách an toàn, hiệu quả

Tháng 3 – 09/2021

Khoa Dược

 

9

Khảo sát tình hình thông tin thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019

Cải thiện hình thức, phân phối thông tin thuốc một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đến cán bộ y tế.

Tháng 3 – 09/2021

Khoa Dược

 

10

Khảo sát tình hình cung ứng và sử dụng thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2017

- Phân tích sử dụng danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện giúp quản lý việc cung ứng , sử dụng thuốc hiệu quả hơn, tránh lạm dụng thuốc.

- Hỗ trợ HĐT&ĐT phân tích đánh giá sử dụng thuốc ABC/VEN góp phần cải tiến chất lượng xây dựng danh mục thuốc hàng năm.

Tháng 3 – 09/2021

Khoa Dược

 

11

Tình hình ghi chép hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2018

- Đối với điều dưỡng phụ trách buồng bệnh kiểm tra kỹ trước khi bàn giao, hoặc nhận HSBA.

- Tổ chức tập huấn tỏng mã hóa ICD 10, cập nhật các phiên bản mới nhất của bảng phân loại quốc tế về bệnh tật; hạn chế sai sót trong mã hóa bệnh lý.

Tháng 3 – 09/2021

P.KHTH và P.Điều Dưỡng

 

12

Khảo sát kiến thức, thực hành rửa tay thường quy của nhân viên y tế tham gia điều trị và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

Khảo sát được tỷ lệ nhân viên y tế có thái độ và kiến thức thực hành đúng; tìm hiểu được các yếu tố liên quan kiến thức thực hành đúng. Từ đó tăng cường các biện pháp phù hợp để nâng cao tỷ lệ nhân viên y tế rửa tay đúng

Tháng 3 – 09/2021

 

 

13

Khảo sát tình hình hút thuốc lá và kiến thức, thái độ của nam bệnh nhân và thân nhân người bệnh về tác hại của thuốc lá và luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2020

Hiểu rõ thực trạng về kiến thức, thái độ của nam người bệnh và thân nhân người bệnh trong bệnh viện để có biện pháp tăng cường tuyên truyền, quản lý việc hút thuốc lá trong bệnh viện. Giúp lập kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe có hiệu quả cho người bệnh

Tháng 3 – 09/2021

P.Điều Dưỡng + KLS

 

14

Xây dựng công cụ hỗ trợ tự động tính toán và phân phối thuốc cho bệnh nhân lao kháng thuốc

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý cấp phát thuốc điều trị lao kháng thuốc giúp đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ quản lý. Đồng thời hạn chế sai sót, nhầm lẫn trong quá trình tính toán, có thể mở rộng xuống tuyến dưới

Tháng 3 – 09/2021

P.KHTH-CĐT

 
Tổ QLCL

  In bài viếtUser Online

Số người online: 441
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi