Nghiên cứu khoa học

Các đề tài NCKH ứng dụng cho công tác khám, chữa bệnh Năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (22/11/2018) ]


Nghiên cứu khoa học nhằm giúp cho bệnh viện rút ra những nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ liên quan đến bệnh tật, nghiên cứu ứng dụng triển khai các kỹ thuât chẩn đoán-điều trị mới. Ngoài ra các nghiên cứu về quản lý bệnh viện, kinh tế y tế, hệ thống tổ chức và công tác đìều dưỡng cũng rất quan trọng.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

- Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thành phố Cần Thơ ứng dụng các kết quả từ nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở vào công tác  chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh như sau :

Số TT

TÊN ĐỀ TÀI

TÍNH KHẢ THI

GHI CHÚ

1

Kháng thuốc Rifampicine trên bệnh nhân lao phổi AFB(+) tái phát bằng kỹ thuật Gene Xpert MTB/RIF tại thành phố Cần Thơ năm 2016

Giúp xác định tỷ lệ kháng thuốc để có giải pháp phòng và điều trị hiệu quả

 

2

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc và các yếu tố liên quan tại thành phố Cần Thơ năm 2011 – 2015

Có biện pháp hỗ trợ nhằm nâng cao tỷ lệ điều trị khỏi đồng thời giảm tỷ lệ chết và tỷ lệ siêu kháng thuốc

 

3

Khảo sát tình hình kê đơn sử dụng thuốc điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2017

Giúp đơn vị hoạch định và những chính sách phù hợp để tăng cường sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

 

 

4

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2017

Cải tiến phương cách phục vụ và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi phong cách phục vụ người bệnh nhằm tăng về uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ và tình cảm của người bệnh dành cho bệnh viện

 

5

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2017

Cải tiến phương cách phục vụ và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi phong cách phục vụ người bệnh nhằm tăng về uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ và tình cảm của người bệnh dành cho bệnh viện

 

6

Xác định giá trị PCR dương tính trong chẩn đoán lao màng phổi trên bệnh nhân tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2017

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán sớm bệnh lao ngoài phổi

 

 

7

Tình trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân lao đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2017

Giúp theo dõi hỗ trợ trong điều trị lao nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lao

 
P.KHTH

  In bài viếtUser Online

Số người online: 116
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi