Hoạt động Công đoàn

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao & Bệnh phổi lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB nữ công quý 4/2019 và nhân kỷ niệm ngày thành lập“ Hội liên hiệp Phụ nữ 20/10”.
[ Cập nhật vào ngày (21/10/2019) ]

Vừa qua Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ đã tổ chức thành công hội thi bánh dân gian cho công Đoàn viên tại bệnh viện nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh của Phụ nữ Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2019.


Nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh của Phụ nữ Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2019. Vừa qua Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ đã tổ chức thành công hội thi bánh dân gian cho công Đoàn viên tại bệnh viện nhằm mục đích vui chơi cho các công Đoàn viên và đồng thời nâng cao nhận thức của công đoàn viên về truyên thông dân tộc, về vai trò và vị thế của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại mới. Tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho các công đoàn viên, có dịp giao lưu, học hỏi.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao & Bệnh phổi lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt CLB nữ công quý 4/2019 và nhân kỷ niệm ngày thành lập“ Hội liên hiệp Phụ nữ 20/10”.