Hoạt động Công đoàn

BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI CẦN THƠ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022
[ Cập nhật vào ngày (28/11/2017) ]

Ngày 28/6/2017, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi (BVL&BP) Cần Thơ tiến hành tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và bầu Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới 2017-2022. Đại hội được trân trọng đón tiếp ông Trần Mạnh Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ngành y tế đến tham dự.


Ngày 28/6/2017, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi (BVL&BP) Cần Thơ tiến hành tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và bầu Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới 2017-2022. Đại hội được trân trọng đón tiếp ông Trần Mạnh Hồng - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ngành y tế đến tham dự.

 

 

            Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bệnh viện đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của công đoàn cấp trên, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chủ động ra nghị quyết và xây dựng chương trình công tác phù hợp với hoạt động của từng khoa phòng.