TIN TỨC BỆNH VIỆN

Kết quả đánh giá chất lượng Bệnh viện Lao & Bệnh phổi thành phố Cần Thơ năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (27/11/2019) ]

Ngày 27/11/2019, Bệnh viện Lao & Bệnh phổi thành phố Cần Thơ vinh dự tiếp đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ do Ông Cao Minh Chu - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn.


Tham gia đoàn kiểm tra có BSCKII Cao Minh Chu - Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn cùng các thành viên. Về phía Bệnh viện Lao & Bệnh phổi thành phố Cần Thơ có BSCKII Trần Mạnh Hồng - Giám đốc bệnh viện cùng ban giám đốc và đại diện trưởng, phó các khoa, phòng chức năng. Như thường lệ, việc kiểm tra công tác bệnh viện nhằm đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện sau một năm hoạt động. Trên cơ sở đó tìm ra những kết quả nổi bật để duy trì và phát huy; đồng thời khắc phục những hạn chế để có kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện vào những năm tới.

 

Ông Cao Minh Chu - PGĐ Sở Y tế thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Nội dung kiểm tra, đánh giá gồm 4 phần chính:

          - A. Thông tin chung, số liệu hoạt động bệnh viện,

          - B. Đánh giá chất lượng bệnh viện,

          - C. Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế,

          - D. Kết quả thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện hướng đến sự hài lòng người bệnh”.