TIN TỨC BỆNH VIỆN

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI CẦN THƠ TIẾP ĐOÀN BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH ĐẮK LẮK ĐẾN THAM QUAN VÀ HỌC HỎI MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
[ Cập nhật vào ngày (11/11/2019) ]

Ngày 7/11/2019, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn tham quan của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đến học hỏi mô hình hoạt động tại bệnh viện.


Ngày 7/11/2019, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn tham quan của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đến học hỏi mô hình hoạt động tại bệnh viện.

Thành phần đoàn tham quan của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tỉnh Đắk Lắk gồm có: Ban giám đốc, các đại diện phòng chức năng, khoa lâm sàng, cận lân sàng, dược và trang thiết bị.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc.