TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công chức, viên chức
[ Cập nhật vào ngày (16/01/2020) ]

Vừa qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2020.


BS Trần Mạnh Hồng, Giám đốc bệnh viện trao giấy khen cho các tổ công đoàn đạt thành tích trong đợt “phát động phong trào thi đua năm 2019”. 

BS Trần Mạnh Hồng, Giám đốc bệnh viện trao giấy khen cho các tổ công đoàn đạt thành tích trong đợt “phát động phong trào thi đua năm 2019”.  

Vừa qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức năm 2019 và thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết năm 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã triển khai tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành tới toàn thể công chức, viên chức, 100% công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết và nội quy, quy định. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức. Tập thể nội bộ đoàn kết, Công đoàn phối hợp với Chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên, thúc đẩy các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao. Cuối năm 2019, bệnh viện được đánh giá Bộ tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện đạt mức 4, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, bên cạnh đó bệnh viện cũng đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc vững mạnh, Chi đoàn vững mạnh.

lao 2.JPG

BS Hứa Trung Tiếp, Phó Giám đốc bệnh viện trao giấy khen của Sở Y tế cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị thông qua Nghị quyết năm 2020, thống nhất các chỉ tiêu thi đua phấn đấu trên 90% khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó 60% khoa, phòng đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; trên 90% công chức, viên chức đạt lao động tiên tiến; cơ quan đạt tiêu chuẩn đơn vị có đời sống văn hóa tốt, 100% gia đình công chức viên chức đạt gia đình văn hóa.

Dịp này, hội nghị đã công bố quyết định về việc tặng giấy khen của Sở Y tế cho 6 tập thể, 74 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; 12 tập thể và 98 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ cũng trao khen thưởng cho 11 Tổ công đoàn đạt thành tích trong đợt “phát động phong trào thi đua năm 2019”.

lao 3.JPG

Các đại biểu đến tham dự hội nghị công chức, viên chức

Hải Ân Theo http://soytecantho.vn

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc