TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động bệnh viện và Chương trình chống lao năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.
[ Cập nhật vào ngày (01/02/2024) ]

Ngày 18/01/2024, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động bệnh viện và Chương trình chống lao năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế TP. Cần Thơ, đại diện Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ, đại diện Trung tâm Y tế/Bệnh viện đa khoa 9 quận/huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ cùng Ban giám đốc trưởng /phó các khoa, phòng Bệnh viện.


Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động bệnh viện và Chương trình chống lao năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.


Ngày 18/01/2024, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động bệnh viện và Chương trình chống lao năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế TP. Cần Thơ, đại diện Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ, đại diện Trung tâm Y tế/Bệnh viện đa khoa 9 quận/huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ cùng Ban giám đốc trưởng/phó các khoa, phòng Bệnh viện.