Hỏi đáp sức khỏe

 Tre duoi 3t
Họ tên: Hồ thi tuong duy , Địa chỉ:Ap vĩnh hoi xa huu thanh tra on vinh long, Email:cmtyoft@gmail.com
HỎI: Luc dau be bi nhiễm trùng duong ruot uong thuoc het roi bé bi bón khoang gan 1thang nay be bị z co s kh ạ

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc


SƠ đồ đường đi