Thông báo

Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Thành Phố Cần Thơ đã được Viện Pasteur Chứng nhận đủ năng lực triển khai xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR tại bệnh viện.
[ Cập nhật vào ngày (26/08/2021) ]

Nhằm chia sẻ nguồn lực xét nghiệm và góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi Thành Phố Cần Thơ đã được Viện Pasteur Chứng nhận đủ năng lực triển khai xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử realtime RT-PCR tại bệnh viện.


 
Tổ Tin Học

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc