Thông báo

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2021
[ Cập nhật vào ngày (25/07/2022) ]


 

 

Danh sách trúng tuyển trong tập tin đính kèm
PHÒNG QTM

  In bài viếtTìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc