Thông báo

Tuyển dụng viên chức năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (25/07/2022) ]

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Phòng TCHC

  In bài viếtUser Online

Số người online: 338
Số người online Online Now:

Tìm kiếm tin tức

tin nổi bật


Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi